Foreningen tilbyder en gratis prøvetime (hele sæsonen), så du har mulighed for at vurdere om dans/holdet er noget for dig. Du kan endvidere søge mere viden ved at møde op til et af vores events eller besøge en af de turneringer vi deltager i. Info herom finder du i vores kalender sektion på forsiden.

         Kontakt os hvis du har et danse ønske, som ikke umiddelbart kan dækkes på vores eksisterende hold. Der kræves ikke mange deltagere før der kan oprettes et hold. 

         Endvidere hører vi gerne fra dig, hvis der er behov for undervisning i brudevals o.l.  eller hvis du står og mangler input af dansere til dit arrangement.

Ud over holdundervisningen tilvælger især turneringsdanserne ofte ekstra og mere intensiv undervisning hos en af foreningens instruktører. Dette bookes indbyrdes mellem danser og instruktør.

Workshops hvor der undervises en hel dag (weekend) arrangeres ca. en gang om måneden. Standarden er høj og der deltager ofte medlemmer fra andre foreninger. Minimum kravet for at få fuldt udbytte af disse dage er at man er sportsdanser, -dvs deltager i turneringer.

Info om sæson 2019/20

Forløb:
Fra uge 36 til uge 21 (begge inkl.)
Alle hold følger skolernes ferier.
Pris: 
Hver danser betaler kr. 895,- pr. rate. Der er 3 rater i alt.
Betaling:
1. rate 14/9 2019
2. rate 01/12 2019
3. rate 01/2 2020
Ansøg fritidspas